Seminarium Duchowne sw. Cyryla i Metodego w Krakowie

Moderatorzy

Ks. Grzegorz Cioch

Rektor

Urodzony i wychowany w Krakowie. Pochodzi z parafii pw. św. Karola Boromeusza, która powstała z części parafii pw. św. Floriana i św. Królowej Jadwigi, gdzie uczęszczał na katechizację i posługiwał jako ministrant i lektor.

W 1994 roku po drugim roku formacji w seminarium krakowskim wyjechał za zgodą ówczesnego rektora, Ks. Stanka, do seminarium w Orchard Lake. Święcenia kapłanskie przyjął 1 lipca 2000 roku w Denver z rąk ówczesnego Arcybiskupa Denver, Karola Chaput OFM Cap.

Do czerwca 2002 był wikariuszem parafii pw. Risen Christ i kapelanem Bishop Machebauf High School w Denver. W 2002 został administratorem, a później proboszczem parafii pw. Our Lady of the Mountains w Estes Park. Od czerwca 2009 do 2014 był proboszczem parafii pw. św. Elizabeth Ann Seton w Fort Collins. Od grudnia 2007 do czerwca 2014 służył jako dziekan, członek Rady Kapłańskiej i Rady Personelu. Posługiwał jako mentor kleryków, młodych księży i nowomianowanych proboszczów. Był także kapelanem Rycerzy Kolumba, Serra Club, Straży Pożarnej i Policji. Jest absolwentem programu "Good Leaders Good Shepherds" prowadzonego przez Catholic Leadership Institute.

W styczniu 2012 podczas roku szabatowego rozpoczął studia doktoranckie z homiletyki na Instytucie Liturgicznym Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, gdzie w czerwcu 2013 r. uzyskał licencjat. Wtedy też przebywał i pomagał jako prefekt w seminarium śś. Cyryla i Metodego w Krakowie. W czerwcu 2014 został mianowany rektorem tegoż seminarium. Ma nadzieje, ze doświadczenie 20 lat pobytu w Stanach Zjednoczonych, 6 lat formacji w Orchard Lake i 14 lat bogatego doświadczenia kapłańskiego pozwoli mu pomoc w formacji przyszłych kandydatów do posługi kapłańskiej w Ameryce.

"Dziekuję za wszelką pomoc i modlitwę w przeszłości, teraz i w przyszłości. Szczęść Boże i God bless!"

Historia
i misja

Patroni
i święci

Dom w USA

Ks. Jan Nowak

Ojciec Duchowny (dojeżdżający)

Urodzony w Zagórniku. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. kard. Karola Wojtyły 18.05.1975 r. Był wikariuszem w następujących parafiach Archidiecezji Krakowskiej: Poronin, Chocznia, Bielsko-Biała-Złote Łany.

W 1983 r. zgłosił się do pracy duszpasterskiej w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, gdzie był wikariuszem w Drawsku Pomorskim. Od 1984 roku był proboszczem w Suliszewie, Kostkowie, Dygowie i Drawsku Pomorskim. W latach 1989-1995 był Ojcem Duchownym w Koszalińskim Seminarium Duchownym, a także wykładowcą w tymże seminarium i w Wyższym Instytucie Teologicznym w Koszalinie.

W 1985 wybudował ośrodek rekolekcyjny ,,Oaza" w Zagórniku który istnieje do dziś. A w 2000 roku wzbogacił się o siedemnasto- metrowy Krzyż Jubileuszowy, a później także Drogę Krzyżową i Stacje Miłosierdzia.
W 1995 roku obronił pracę doktorską z homiletyki. W 1996 roku powrócił do Krakowa i został ojcem duchownym seminarium Archidiecezji Krakowskiej. Po 10 latach posługi w seminarium zgłosił się na misje do Kazachstanu. W 2005 roku pracował w Archidiecezji Astana w parafii Kamyszenka. W tymże też roku został uhonorowany ( czy jak żartobliwie mawia ,, ukarany") tytułem honorowego kapelana Ojca Świętego.

W 2006 roku został powołany na diecezjalnego postulatora procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego oraz został mianowany diecezjalnym ojcem duchownym kapłanów i spowiednikiem w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach.
W roku 2010 wrócił do Kazachstanu, gdzie był ojcem duchownym w Międzydiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Karagandzie.
W roku 2013 mianowany postulatorem w dochodzeniu kanonizacyjnym o cud przez wstawiennictwo ks. W. Bukowińśkiego, którego beatyfikacja jest zaplanowana na 11 września 2016 roku w Kazachstanie. Jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia "Ocalenie", które ma na celu troskę o kult tego Sługi Bożego i twórcą Centrum Księdza Bukowińskiego w Zagórniku, obok Andrychowa lub bardziej znanych Wadowic.

W styczniu 2016 roku otrzymał habilitację w zakresie teologii pastoralnej na podstawie dorobku naukowego związanego z księdzem Bukowińskim. 

Od wrześniu 2017 rezyduje w Morawicy k. Krakowa, gdzie pomagając duszpastersko kontynuuje szeżenie kultu bł. ks. Władysława Bukowińskiego i prace związane z procesem kanonizacyjnym.

Bogate doświadczenie pastoralne i posługiwanie jako ojciec duchowny kleryków i kapłanów w różnych miejscach, krajach i kulturach okazuje się być bardzo pomocne w formowaniu seminarzystów wyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych.