Seminarium Duchowne sw. Cyryla i Metodego w Krakowie

O seminarium

Zakorzenione w tradycji wschodu i zachodu, Krakowa i Orchard Lake                    Seminarium św. św. Cyryla i Metodego powstało, by służyć Kościołowi katolickiemu w USA i mieszkającej tam Polonii.

Jednym z naszych drogowskazów jest encyklika Redemptoris Missio Jana Pawła II, który tuż po inauguracji pontyfikatu w 1978 r. mówił: „Papież potrzebuje Orchard Lake!”. Seminarium przez dziesiątki lat odpowiadało na potrzeby Polonii amerykańskiej. Obecnie – wobec kryzysu powołań - nasza działalność ma coraz większe znaczenie dla przyszłości Kościoła w Stanach Zjednoczonych: „Gdy u schyłku drugiego tysiąclecia od przyjścia [CHRYSTUSA ODKUPICIELA] obejmujemy spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna i że w jej służbie musimy zaangażować wszystkie nasze siły”*.

Patroni
i święci

Historia
i misja

Moderatorzy

Dom w USA