Seminarium Duchowne sw. Cyryla i Metodego w Krakowie

Dokumenty

Wymagane dokumenty dla kandydatów po maturze i dla byłych alumnów polskich seminariów:

 1. Własnoręcznie napisane podanie z prośbą o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego śś. Cyryla i Metodego w Krakowie
 2. Własnoręcznie napisany życiorys
 3. Historia powołania
 4. Świadectwo chrztu i bierzmowania (wystawione w ostatnich 3 miesiącach)
 5. Dyplom maturalny - oryginał (alumni także indeks i wypis ocen z dotychczasowych studiów)
 6. Dyplom ukończenia nauki religii
 7. Zaświadczenie lekarskie wg formularza dla kandydatów na studia wyższe
 8. Opinia Księdza Proboszcza
 9. Opinia Księdza Katechety lub innego księdza znającego kandydata
 10. Kserokopia dowodu osobistego
 11. Kserokopia paszportu
 12. Zaświadczenie sądowe o niekaralności
 13. Fotografie do legitymacji - 2 szt.

Kandydat zgłasza się osobiście do Ks. Rektora na rozmowę wstępną.

Chcę złożyć dokumenty

Czy jestem powołany?

“Proście Pana żniwa żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”

Mt 9,38

Zostań księdzem
w USA