Seminarium Duchowne sw. Cyryla i Metodego w Krakowie

Czy jestem powołany?

Moderatorzy

“Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”

Jan Paweł II

Patroni i święci

Czy jestem powołany?

Gdy mówimy o powołaniu, na myśl przychodzą nam skojarzenia z osobami duchownymi, świętymi.  Ale powołanie należy rozumieć o wiele szerzej. To przede wszystkim ogromny Dar Boży. Tak samo jak rozróżniamy różne rodzaje łaski, rzecz ma się z powołaniem.

Pierwsze powołanie chrześcijanina to powołanie do świętości, wezwanie do tego, aby wszędzie, gdzie jesteśmy świadczyć o Miłości, którą jest sam Chrystus, bez lęku i obaw, bo Mistrz zawsze jest przy nas.

To podstawowe powołanie możemy realizować na różne sposoby. Jeden jest powołany do życia w małżeństwie, drugi do tego, aby wraz ze współmałżonkiem odpowiedzieć na wezwanie Boga:

Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię

Rdz 1,27-28

Jeszcze inni do tego, aby żyć w samotności, oddając swoje życie drugim poprzez pracę i służbę. Poprzez powołanie zawodowe jesteśmy zapraszani do tego, by w różnorodny sposób, zgodnie z naszymi umiejętnościami i talentami nieść pomoc swoim braciom i siostrom w potrzebie.

Jest jeszcze jeden sposób realizacji powołania: ten, który zakłada wyłączne oddanie się Bogu. Jest ono najpiękniejszym darem i zadaniem, aby pójść za Chrystusem.

Pójdź za mną...

J 21, 20-25

Wszyscy jesteśmy powołani do świętości, a każdy z nas zostaje wezwany do tego, by dążyć do niej poprzez odmienny rodzaj posługi.

Jak rozpoznać powołanie do służby Bogu?

Nasz Pan powołuje grzeszników. On leczy złamanych na duchu. On prostuje kręte drogi naszego życia. Jeśli chcesz być świadkiem Miłości, Jezus mówi do Ciebie:

Pójdźcie za mną, a uczynię cię rybakami ludzi
Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je

Mt 16, 25-26

Aby rozpoznać swoje powołanie musimy trwać na modlitwie. Tylko całkowite zaufanie Bogu, powierzenie się Jego miłości na dobre i na złe może dać nam odpowiedź, co do istoty naszego powołania. Ci, którzy zaufali i wytrwali, nigdy się nie zawodzą i nie żałują, że poszli za Chrystusem.

Jeśli w sercu Twoim odczuwasz gorące pragnienie oddania się Bogu i pracy dla innych ludzi, to warto, abyś rozeznał na modlitwie: czy wewnętrzny głos, który jest głosem Boga w Twoim sercu, to nie wyjątkowe zaproszenie do kapłańskiej?

Może to Ty jesteś posłany do ludzi innej kultury i na innym kontynencie, daleko od domu i od rodziny, ale blisko Boga?

W Wyższym Seminarium Duchownym Świętego Cyryla i Metodego w Krakowie możesz przez modlitwę, naukę i pracę nad sobą przygotować się do kontynuacji studiów teologicznych i dalszej formacji w Stanach Zjednoczonych. Tam zostaniesz księdzem, który będzie oddawał życie dla ludzi, żyjących w innej kulturze i posługujących się językiem angielskim, którego nauczysz się w Krakowie.

Jeśli znasz swoje powołanie, masz szczere intencje i ufasz, to pozwól Chrystusowi, aby Cię poprowadził do świętości - przez kapłaństwo. Bądź świadkiem miłości i powiedz Chrystusowi: Ty tylko mnie poprowadź Tobie powierzam mą drogę.

Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi i Jego zbawczej władzy!
Otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju!
Nie bójcie się!

Jan Paweł II