Seminarium Duchowne sw. Cyryla i Metodego w Krakowie

Aktualności

Wylot do Stanów Zjednoczonych

Czas dalszej formacji

4 stycznia 2019 roku dwóch naszych kleryków Adrian oraz Paweł, po ukończeniu pierwszej części formacji do kapłaństwa w Polsce, szczęśliwie przybyli do Orchard Lake aby kontynuować studia teologiczne.