Seminarium Duchowne sw. Cyryla i Metodego w Krakowie

Aktualności

Wszystkiego co najlepsze z okazji świąt Bożego Narodzenia!

W imieniu Seminarium św Cyryla i Metodego w Krakowie jak i Orchard Lake składamy najlepsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. 

W tym roku wybraliśmy piękną szopkę 3D i słowa Papieża Franciszka ze spotkania  z księżmi, zakonnikami i zakonnicami, seminarzystami oraz nowicjuszami w Bangladeszu kilka tygodni temu "Bądźmy świadkami i zwiastunami radości!"

Papież Franciszek wskazał trzy postawy, z jakimi należy przygotować się na narodziny Jezusa: "nieustanną radość, wytrwałą modlitwę i stałe dziękczynienie".  

- "Im bardziej jesteśmy zakorzenieni w Chrystusie, tym bardziej znajdujemy wewnętrzną pogodę ducha, nawet wśród codziennych przeciwności. Dlatego chrześcijanin, spotkawszy Jezusa nie może być prorokiem nieszczęścia, ale świadkiem i zwiastunem radości" - powiedział Franciszek.

-"Kiedy z waszymi rodzinami będziecie modlić się w domu przed szopką, pozwólcie się przyciągnąć przez czułość Dzieciątka Jezus, który urodził się ubogi wśród nas, by dać nam swą miłość" - powiedział Ojciec Święty.

Czego Wam i sobie serdecznie życzymy nie tylko na ten czas Bożego Narodzenia ale na każdy dzień życia.