Seminarium Duchowne sw. Cyryla i Metodego w Krakowie

Aktualności

Wielkanoc

Życzenia

Od Triduum Paschalnego rozpoczynamy świętowanie największej tajemnicy naszego zbawienia jaką jest zmartwychwstanie Jezusa. Ciemność nocy śmierci rozświetla jasność nadziei naszego zbawienia, która łączy się z Chrystusem.

Jako wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego świętych Cyryla i Metodego w Krakowie, życzymy aby ten Czas dla każdego z nas był radosnym i pełnym wiary odkrywaniem obecności Boga, który pokonuje wszelkie ciemności naszego codziennego życia.