Seminarium Duchowne sw. Cyryla i Metodego w Krakowie

Aktualności

Święto patronalne Seminarium

Święci Cyryl i Metody Patroni Seminarium

Dzisiaj 14 lutego w naszej wspólnocie seminaryjnej obchodzimy doroczną uroczystość naszych Patronów Cyryla i Metodego, którzy są również Patronami Europy. Święci Cyryl i Metody nazywani są również braćmi sołuńskimi, ich imiona chrzestne to Konstantyn i Michał, pochodzili z Salonik. Święty Cyryl urodził się w 826 lub 827 roku a zmarł 14 lutego 869 r. w Rzymie, natomiast święty Metody zaś urodził się ok. roku 815 a zmarł 6 kwietnia 885 r. prawdopodobnie w Welehradzie. Byli apostołami Słowian, twórcami najstarszego pisma słowiańskiego zwanego Głagolicą. Nasi patronowie wprowadzili również język słowiański do liturgii rzymskiej.