Seminarium Duchowne sw. Cyryla i Metodego w Krakowie

Aktualności

Spotkanie w Konsulacie Stanów Zjednoczonych

English Language Club pt. "The Evolution of Social Media"

Dnia 23 mają 2019 roku grupa naszych kleryków wzięła udział w spotkaniu English Language Club pt. "The Evolution of Social Media" w Konsulacie USA. Poruszony został temat mediów społecznościowych takich jak Facebook, WhatsUp czy Twitter. Omówiona została historia powstania tego typu aplikacji, jak również ich zalety w codziennym użytkowaniu oraz związane z nimi zagrożenia. Spotkanie zakończyło się sympatyczną dyskusją, którą prowadził Fulbright James Jung.