Seminarium Duchowne sw. Cyryla i Metodego w Krakowie

Aktualności

Skupienie

Ja jestem Dobrym Pasterzem (J10,11)

W piątek i sobotę 22 i 23 lutego nasza wspólnota przeżywała czas skupienia, którego wiodącym tematem są Słowa: "Ja jestem Dobrym Pasterzem" (10,11). W pierwszej konferencji seminarzyści kontemplowali Pana Jezusa jako Dobrego Pasterza. Jezus Dobry Pasterz, jest tym, który zna potrzeby swoich owiec, zna je po imieniu. Druga konferencja była wprowadzeniem w jeden z najważniejszych przymiotów Dobrego Pasterza, którym jest miłosierdzie. Trzecia konferencja była czasem zwrócenia się w stronę Maryi, którą św. Jan Paweł II nazwał "Niewiastą Eucharystii". Eucharystia jest miejscem szczególnym. To właśnie Eucharystia daje najgłębszą przestrzeń dla łaski miłosierdzia. W pierwszym dniu skupienia seminarzyści mieli możliwość skorzystania z sakramentu pojednania i uczestniczyli we wspólnej Eucharystii.  
W podsumowaniu dni skupienia nasi seminarzyści usłyszeli słowa zachęty, by z odwagą bez lęku dawać się prowadzić Dobremu Pasterzu.
W sposób szczególny zachęceni zostali by patrzeć na własne życie i powołanie oczyma Dobrego Pasterza, który zna swoje owce.
Dni skupienia zakończyła Eucharystia i modlitwa o liczne i święte powołania do życia kapłańskiego, umocnienie tych, które już są i prośba o potrzebne łaski dla wszystkich dobrodziejów Seminarium św. Cyryla i Metodego.