Seminarium Duchowne sw. Cyryla i Metodego w Krakowie

Aktualności

Skupienie

Święte ćwiczenia

W dniach 9 i 10 listopada br. wspólnota naszego seminarium przeżywała święte ćwiczenia w ramach dni skupienia, którego głównym celem była pogłębiona modlitwa i zastanowienie się nad swoim powołaniem. W ramach tego wyjątkowego czasu wysłuchaliśmy kilka konferencji ascetycznych o następującej tematyce: "Słowo Boże w życiu kapłańskim", "Medytacja wg. św. Ignacego", "Dei Verbum w życiu kapłańskim wg. św. Jana Pawła II", był także czas na adorację Najświętszego Sakramentu, Eucharystię, nabożeństwo drogi krzyżowej oraz rozmowy indywidualne z ojcem duchownym.