Seminarium Duchowne sw. Cyryla i Metodego w Krakowie

Aktualności

Rycerze Kolumba

Spotkanie formacyjne

6 czerwca naszą wspólnotę odwiedził p. Szymon Czyszek, który należy do Rycerzy Kolumba. Spotkanie to choć miało wymiar formacyjny to jednak bardzo nas zaciekawiło, bo dotyczyło naszego przygortowania się aby wstąpić w szeregi Rycerzy Kolumba. Organizacja ta dzisiaj zrzesza prawie 2 miliony członków przede wszystkim w USA i jest bardzo mocno zaangażowana w pracę duszpasterską na parafiach. Dla nas przyszłych kapłanów w Stanach Zjednoczonych spotkanie to bardzo ubogaciło i jeszcze mocniej zmotywowało aby stać się Rycerzami.