Seminarium Duchowne sw. Cyryla i Metodego w Krakowie

Aktualności

Procesja św. Stanisława Biskupa

Modlitwa za Ojczyznę

Tak jak w poprzednie lata, również i w tym roku w niedzielę 12 maja wspólnota naszego seminarium wzięła udział w uroczystej procesji ku czci sw. Stanisława Biskupa. Procesja ta jest modlitwa za naszą Ojczyznę i za Kościół w Polsce, za wszystkich Rodaków w kraju i poza granicami. To również prośba o pomyślność dla naszej Ojczyzny przez wstawiennictwo św. Stanisława Biskupa i Męczennika, który nazywany jest Ojcem i Opiekunem całej Ojczyzny, a także Patronem we wszystkich Jej potrzebach.