Seminarium Duchowne sw. Cyryla i Metodego w Krakowie

Aktualności

Obłóczyny w Orchard Lake

"...przyobleczeni w szatę duchowną"

29 sierpnia br. 5 kleryków naszego seminarium w Stanach Zjednoczonych, otrzymało szatę duchowną - sutanne, którą będą nosić jako przyszli kapłani. Uroczystości przewodniczył bp. Farnciss Reiss razem z ks. kan. Mirosławem Królem.

W zakładce Multimedia/filmy, mozna ogląnąć film z powyższej uroczystości.