Seminarium Duchowne sw. Cyryla i Metodego w Krakowie

Aktualności

Nowy rok akademicki 2018/2019

Inauguracja roku akademickiego na uniwersytecie

15 września br. na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II miała miejsce podniosła uroczystość inauguracji roku akademickiego 2018/2019, w której brała udział nasza wspólnota seminaryjna.