Seminarium Duchowne sw. Cyryla i Metodego w Krakowie

Aktualności

Kronika Rocznikowa 2016/2017

Kontynuując seminaryjną tradycję, nasi klerycy przygotowali kronikę opisującą wydarzenia, w których brali udział podczas ostatniego roku akademickiego. Kronika jest dostępna pod zakładką "Zdjęcia".