Seminarium Duchowne sw. Cyryla i Metodego w Krakowie

Aktualności

Koncert kolęd

Zespół Egidus

20 stycznia w niedzielę odbył się koncert kolęd w wykonaniu krakowskiego zespołu Egidus. Kolędy były wykonywane w czasie mszy świętej oraz po jej zakończeniu.