Seminarium Duchowne sw. Cyryla i Metodego w Krakowie

Aktualności

Kadydatura w Orchard Lake

Kolejny etap formacji

W ostatnich dniach w naszym seminarium duchownym w Orchard lake miała miejsce radosna i podniosła chwila jaką jest uroczysta kandydartura, będąca kolejnym wymiarem formacji do kapłaństwa.