Seminarium Duchowne sw. Cyryla i Metodego w Krakowie

Aktualności

Inauguracja Roku Akademickiego

Uroczystości w Instytucie Teologicznym

W sobotę 6 września w Instytucie Księży Misjonarzy, miała miejsce inauguracja nowego roku akademickiego 2018/2019, w którym uczestniczyła wspólnota naszego seminarium na czele z księdzem rektorem.  W programie uroczystości była najpierw msza święta a następnie hymn Gaude Mater Polonia w wykonaniu chóru kleryckiego księży misjonarzy. Po przemówieniu Rektora Instytutu Ks. dr Pawła Holca, kolejno wystąpili: Wielki Kanclerz ITKM i Wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji, ks. dr Kryspin Banko a na końcu Dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron. 

Ważnym momentem inauguracji była immatrykulacja studentów I roku w trakcie którego nowi studenci instytutu złożyli ślubowanie i odebrali indeksy.