Seminarium Duchowne sw. Cyryla i Metodego w Krakowie

Aktualności

II semestr

Czas nauki...

18 lutego w poniedziałek po powrocie za zasłużonej przerwy i wypoczynku nasza wspólnota rozpoczęła drugi semestr studiów filozoficzno - teologicznych.