Seminarium Duchowne sw. Cyryla i Metodego w Krakowie

Aktualności

Czwartkowa formacja

„Jak przygotować się na spotkanie z Trójcą Świętą?”

„Jak przygotować się na spotkanie z Trójcą Świętą?” to coczwartkowy cykl konferencji, które w kościele oo. Trynitarzy, od 4 kwietnia, głosi ks. Robert Woźniak. Kaznodzieja prowadzi nas poprzez przykład postaci starotestamentalnych, takich jak Matka siedmiu synów, Abraham, Mojżesz oraz Dawid. Matka z Drugiej Księgi Machabejskiej jest przykładem religijnej niezłomności, która w obliczu prześladowania i groźby śmierci jej i swoich synów odważnie wyznaje wiarę w Boga Wszechmogącego (2 Mch 7, 1 – 42) . Przez przykład Abrahama, który nie cofnął się przed złożeniem ofiary ze swojego ukochanego syna Izakaka (por. Rdz 22, 1 – 19)  uczymy się oddania Bogu tego, co jest dla nas najbardziej cenne. Mojżesz jest wzorem bezgranicznego zaufania ponad wszystko (zob. Wj 1,1-20,21; 24; 32-34). Przyjaźń króla Dawida z Jonatanem jest największym dowodem miłości ( por. 1 Sm 18) a stanięcie w prawdzie o sobie i uznanie swojego grzechu może doprowadzić nas do Boga (2 Sm 12, 1- 24).