Seminarium Duchowne sw. Cyryla i Metodego w Krakowie

Aktualności

Bractwo Świętych Aniołów Stróżów

Spotkanie formacyjne

Dnia 7 maja 2019 roku nasza wspólnota seminaryjna uczestniczyła w spotkaniu Bractwa Świętych Aniołów Stróżów, które spotyka się przy kościele ojców paulinów Na Skałcę w Krakowie. 
Duchowość członków Bractwa opiera się na zaufaniu Aniołom i wierze w to, że są dani przez Boga aby nas chronić, wspomagać i towarzyszyć nam przez całe życie. W swojej duchowosci Bractwo jest w istocie kontynuacją i rozwojem konsekracji chrzcielnej.
Członkowie Bractwa na mocy chrztu, naśladując misję Aniołów w Kościele powszechnym, angażują się w dzieło ewangelizacji. Ponadto uczą się od nich jak uwielbiać i adorować Boga, oraz jak być w sposób doskonały wiernym Jego woli. Wierzą także, że w życiu codziennym Anioł przychodzi w konkretnym człowieku lub zdarzeniu i poprzez swoje natchnienia pomaga im wybierać dobro a unikać zła. Szczególną czcią otaczają Maryję Królową Aniołów i Świętego Michała Archanioła.