Seminarium Duchowne sw. Cyryla i Metodego w Krakowie

Aktualności

Afryka "się" zmienia

Spotkanie

Dzisiaj, w drugą niedzielę Adwentu, po wspólnej Eucharystii, wysłuchaliśmy świadectwa Ewy Korbut, która jako wolontariuszka pracowała w Kenii. Ewa, związana z Diakonią Misyjną Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej, podzieliła się z obecnymi swoim doświadczeniem pracy misyjnej z dziećmi oraz wizyty w slumsach Nairobi - stolicy Kenii. W swojej prezentacji wielokrotnie przypominała o różnicy poziomu życia w Europie i Afryce oraz zaangażowaniu mieszkańców terenów misyjnych w życie Kościoła. Na zakończenie swojego świadectwa poprosiła obecnych o pamięć w modlitwie w intencji Kościoła w Afryce oraz podkreśliła, że każdy z misjonarzy czy wolontariuszy, który choć przez chwilę mógł doświadczyć misyjności Kościoła w Afryce „nigdy nie będzie taki sam”.